Lan thấy bạn zaizai ăn cá kho ngon quá. Lan cũng lon ton đi kho con cá cho thắm đượm ngày mưa.

Ai chưa ăn cơm thì bới cơm vô ăn cùng Lan nhé. Lan mời tất, mà cá của Lan ko được ú như của zaizai nhưng Lan thấy ngon lắm

Có ớt, có tiêu và có hành. Hứa là ngon nhức cái nách á nha 😋

Loading interface...