Gửi người chồng tương lai!


Trái đất rộng lớn vậy mà ông tơ bà nguyệt chưa tác thành cho mình gặp nhau anh nhỉ? Đôi lúc em tưởng tượng không biết hình dáng anh thế nào nhỉ? Tính cách ra sao? Có gần em không hay lại xa tít mù?... Anh ở nơi đâu? Cuộc sống vẫn tiếp tục quay tròn theo quỹ đạo của nó hi vọng một ngày nào đó mình sẽ sớm được gặp nhau anh nhỉ?