Em nghỉ nên tổ chức 1 2 buổi off gruop trên địa phương mình ở cho dễ làm quen m.n thấy ổn ko ạ ?