Vào đây chắc 9x là nhỏ nhất phải không các mẹ, có các mẹ nào chồng bỏ, chồng chê thì inbox em, cho em xin ít kinh nghiệm với. Hiện vẫn còn sinh viên chưa hiểu được tình trường


Hợp tác theo kiểu, không tìm hiểu thông tin đối phương quá nhiều, không ràng buộc, được thì hợp tác với nhau, không được thì đường ai nấy đi, đó là phương châm làm việc của em, tất cả đều có cuộc sống riêng tư, nên bí mật là điều quan trọng hàng đầu nhé các mẹ


Em có thể cho các mẹ mượn em để cà phê tán gẫu, xả stress


Nếu có thể tiễn xa hơn nữa là tình một đêm các mẹ nhé


Hãy inboxx cho e nhé đừng ngại, em sẽ giữ kín bí mật và riêng tư cho các mẹ