nam 23t tốt nghiệp ĐH Công nghiệp TP HCM 1m7 dễ nhìn ở sg lâu mới về bmt nhà ở phố cần tìm bạn nữ hiền ngoại hình tương đối làm quen nói chuyện đi chơi tìm hiểu thấy hợp thì quen nak ^^:).