Ý nghĩa của hoa cưới hải quỳ đại diện cho “kỳ vọng”, có vẻ phù hợp cho những sự kiện trọng đại, tượng trưng cho một tương lai gắn bó cùng nhau. Những ý nghĩa khác bao gồm may mắn và sự bảo vệ chống lại cái ác. Loài hoa này thường xuất hiện vào mùa xuân.