Em mặc chiếc váy hồng 

Vì em thích màu hồng 

Nhưng em không mơ mộng 

Mà giản dị, chân thành 

Em tin những điều lành 

Luôn hiện hữu xung quanh 

Khi người người biết đủ 

Yêu thương, sống từ bi.