Ngày mình yêu nhau em chỉ mong rằng 

Sớm sớm chiều chiều luôn được gặp anh 

Em mong bên anh từng giây từng phút 

Mình xa nhau em nhung nhớ đêm ngày 

Trông anh về em ngồi đếm từng giây 

Nửa vòng trái đất chẳng là chi cả 

Vì sức mạnh tình yêu của đôi ta

Em tin rằng sẽ vượt qua tất cả.

hình ảnh
hình ảnh