Chúng mình đến với nhau 

Chẳng phải là tình đầu 

Nhưng yêu mãi ngày sau 

Bên nhau đến bạc đầu.

Dẫu cho đời bể dâu 

Ta luôn kề vai nhau 

Tay trong tay sát cánh

Lòng chung thủy sắt son.

hình ảnh