Hoa hướng dương dại đẹp thay 


Loài hoa vàng rực, đong đầy thủy chung 


Bao năm đôi lứa trùng phùng 


Vỡ oà hạnh phúc, ngập ngừng lời thương.

hình ảnh

hình ảnh