Chuẩn bị vài món ăn ngon để ra mắt nhà chồng

Ít nhất sau 3 ngày kết hôn (nếu hai vợ chồng có nhà riêng cũng phải sống cùng nhà chồng 3 ngày). Trong những ngày này, cô dâu nên tự tay vào bếp nấu những món ăn ngon cùng chồng và bố mẹ bên nội thưởng thức bữa cơm ấm cúng với nàng dâu mới. Bạn nên chuẩn bị vài món “tủ” mà bạn tự tin nhất để thết đãi gia đình chồng, từ nay cũng là gia đình của bạn.