Tình đầu e ấp, thẹn thùng 

Bao lần muốn nói ngại ngùng lại thôi

Để bao cơ hội vụt trôi

Đến tận năm ấy lứa đôi tương phùng 

Nhưng rồi ta lại ngượng ngùng 

Lời yêu chẳng nói, trùng phùng cách xa 

Hiểu nhầm xa cách đôi ta 

Em quay lại với người ta mất rồi 

Anh cùng người khác nên đôi 

Chúc anh hạnh phúc trên môi luôn cười 

Em ngồi lặng ngắm mây trời 

Thấy bao thuyền vội vàng rời về đâu.

hình ảnh
hình ảnh