Bài kiểm tra từng bước sẽ được đưa vào kế hoạch học và thi IELTS. Mục đích của kỳ thi thực hành là để đánh giá tình hình hiện tại của bạn, xác định xem bạn đã chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi thật hay chưa hay bạn cần thực hành thêm. Du học Anh ngữ Để giúp các bạn có thêm kinh nghiệm và chuẩn bị cho kỳ thi thật, ETEST xin giới thiệu nhanh top 10+ website và phần mềm thi IELTS trực tuyến chất lượng cao năm 2022.

thi thử ielts online

1. IELTS Online Test

Một trong những trang web nổi tiếng nhất để kiểm tra IELTS trực tuyến là IELTS Online Test. Nhiều người đánh giá IELTS thích sử dụng và giới thiệu trang web này cho nhau. Khi truy cập trang web này, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy kho vàng các bài thi IELTS trực tuyến miễn phí cho cả hai dạng bài thi IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát.

Nhóm đã tạo ra tất cả các bài kiểm tra thực hành IELTS trực tuyến này để phù hợp với tài liệu của bài kiểm tra thực tế và tuân theo định dạng được nêu trong sách Cambridge IELTS. Ngoài ra, trang web cung cấp các câu trả lời phân tích chính xác và dễ hiểu. Vì nền tảng này bao gồm đồng hồ bấm giờ để giúp bạn quản lý thời gian làm bài kiểm tra, nên thí sinh sẽ có cảm giác như đang làm bài kiểm tra thực tế mặc dù đây thực sự là một bài kiểm tra thử.

Xem thêm: https://etest.edu.vn/thi-thu-ielts-online/