Mình sắp theo gia đình định cư ở mỹ trong năm tới. tính học english grammar trước thì nên học ở đâu vậy mọi người. mình ở quận 4.