Các bạn nào biết ở bến Cát Bình Dương thì chổ nào dạy tiếng Nhật Ok không?


Ở chổ nào gần Khu Vis 2 đấy ạ?