Hỗ trợ Đào tạo tiếng Anh cho sinh viên mới đi làm.


Tiếp tục những chương trình hỗ trợ dành cho các học viên Việt Nam, bắt đầu từ 22 tháng 6 năm 2009, VietnamLearning triển khai đợt giảm giá 20% cho các loại thẻ học từ 6 tháng tới 1 năm Tiếng Anh Giao tiếp và Tiếng Anh thương mại. Chương trình là cơ hội đặc biệt dành cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân để xin được việc hoặc để làm tốt công việc hiện tại. Chương trình tiếng Anh trực tuyến của VietnamLearning được cung cấp từ tập đoàn Q – đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp học liệu trực tuyến trên thế giới. Các công cụ hỗ trơ học viên của chương trình học tiếng Anh trực tuyến bao gồm: V-classroom; Speaking lab; Writing Engine cùng với nhiều nguồn tài nguyên phong phú khác như: thư viên mẫu thư tín thương mại, học tiếng Anh qua các bài hát; từ điển trực tuyến …Chương trình tiếng Anh trực tuyến VietnamLearning là chương trình đào tạo có bản quyền và công nghệ tiên tiến của nước ngoài đầu tiên đã hấp dẫn hàng chục ngàn lượt học viên tham gia trong một thời gian ngắn bắt từ đầu năm 2009. Chương trình hỗ trợ 20% được kéo dài tới 26/6/2009. Xin mời các bạn học viên đăng ký kiểm tra miễn phí tại địa chỉ http://english.vietnamlearning.vn để xác định đầu vào và định hướng được kế hoạch đào tạo của bản thân một cách nhanh chóng.


VietnamLearning


-------------------oOo-------------------