Giải bài tiếng anh lớp 6 unit 1 getting started trong video em đã hướng dẫn cực chi tiết ngữ pháp cũng như những lưu ý từ vựng giúp các bé dễ hiểu rõ bài khóa đầu tiên này. Giúp các bé giải bài tập tốt hơn và hiểu sâu hơn được kiến thức trên lớp cũng như vận dụng vào làm bài tập ở nhà nhé. Video thực hiện theo sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 hiện hành nhé các mẹ và các bé