Với tiếng anh, sẽ có rất nhiều từ vựng dễ gây nhầm lẫn. Bài viết sau sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt các từ vựng gây nhầm lẫn khi bạn học tieng anh giao tiep hay thi toeic.
1/ PHÂN BIỆT "TO COME" VÀ "TO GO"
- He comes here by car.


- He goes there by taxi.
* Hai động từ trên đều có nghĩa là "tới", nhưng "to come" là "đến" (cử động từ xa đến gần); to go là "đi" (cử động từ gần ra xa)
*NOTE: Một ví dụ dễ hiểu: Come in! và Go in! đều có nghĩa "vào", nhưng dùng trong những trường hợp khác nhau:


- Come in! (bảo người khác vào khi mình ở trong phòng).


- Go in! (bảo người khác vào khi mình ở ngoài phòng).
2/ PHÂN BIỆT "PUT ON" VÀ "WEAR"
- I put on my clothes before going out.


- The girl who wears a purple robe, is my sister.
Nhận xét: Hai động từ trên đều có nghĩa là "mặc", nhưng "to put on" chỉ một hành động; còn "to wear" chỉ một tình trạng. Vậy, muốn dịch câu: "Tôi rửa mặt rồi mặc quần áo".
Không viết thế này nhé: I wash my face and wear my clothes.
Phải viết: I wash my face and put on my clothes.
* NOTE: Để phân biệt to dress với to put on. Cả hai động từ này đều chỉ một tác động, nhưng to dress (someone) = mặc quần áo cho ai, còn to put on (something) = mặc, đội, mang (quần áo, nón, giầy, dép...)


Ex:


- The mother dressed her baby.


- She dressed herself and went out.
3/ PHÂN BIỆT "Convince" VÀ "Persuade"
- to convice : thuyết phục someone tin vào 1 điều gì đó/nghĩ về 1 điều gì đó


- to persuade : thuyết phục someone làm 1 việc gì đó
Ex:


- He convinced me that he was right


- He persuaded me to seek more advice


- I lost too much money betting at the races last time, so you won't persuade me to go again


- I convinced her that the symphony needed financial help
*NOTE:


We convince people of something


We persuade people to act
Xem thêm:Mách bạn bí kíp luyện nghe tiếng anh hiệu quả