Bạn đã học về các phép so sánh trong Tiếng Anh: so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh bằng


Vậy bạn đã biết cách để nói một câu so sánh POWERFUL, COLORFUL hơn chưa ?


Bạn thường nói: “ tôi xinh hơn cô ấy”, vậy bạn muốn nói tôi XINH HƠN CÔ ẤY NHIỀU thì thế nào?


Dành 2 phút rưỡi cuộc đời để tìm hiểu nhé
Bạn sẽ thành thạo ngay thôi ^^