Mình có ng bạn sang VN theo chồng công tác khoảng 4 tháng. Giờ ở nhà buồn nên muốn tìm chỗ học thêu. Ở nhà văn hóa thì có lớp dạy, nhưng dạy bằng tiếng Việt thôi. Có mẹ nào biết thì giới thiệu giúp mình với nhé, nếu được ở quanh quanh khu quận 1 thì càng tốt. Cám ơn các mẹ nhiều! :Rose: