Mình muốn nhờ các mẹ đã dự thi cao học tại trường trên, liệu có khó lắm ko, có tiêu cực j ko. Vì mình thấy có người nói là thi cao học chủ yếu là có cơ cấu hết rồi, chỉ còn lại 1 số ít phải thật xuất sắc nếu ko sẽ bị loại, ko biết có đúng ko. Tiện đây cũng xin hỏi các mẹ kinh nghiệm đã dự thi.