Học thiết kế có thể nói là một công việc hot hiện nay

Nhưng là thiết kế gì?

Design là một công việc thực ra rất nhiều nhánh

Và mình đang nói về graphic design 2D - thiết kế đồ họa

có 1 mảng nhỏ trong đó chính là thiết kế in ấn

có thể làm việc tại các công ty in

Các sản phẩm có thể làm ra thông qua thiết kế in ấn:

- thiết kế in catalogue

- thiết kế name card

- thiết kế poster ...

Nếu tay nghề cao có thể kiếm rất nhiều tiền