Chào moi người!


Mọi người có thể chia sẻ chút kinh nghiệm về học may để theo nghề không.


Mình đang làm kế toán cũng thikk may muốn học biết đâu lại chuyển nghè, ở HN không rõ có trung tâm nào tốt không ạ?. Mình có tìm hiểu thì có trung tâm dec lộ trình vs rất hay nhưng học phí 36tr, mình về kinh phí k cho phép.


Mình có tìm thấy trung tâm Luvinus này https://luvinus.com/khoa-ra-nghe-ngan-han/ có khoá ra nghề ngắn hạn,nhưng mình chưa học may hay về thời trang bao giờ,nói chung học lại từ đâu, học trong vòng 30 buổi ,2tieng/buổi, học phí 6tr8. Mọi người ai đã từng học ở hay hay chia sẻ chút kinh nghiệm có thể tư vấn cho tớ được không.


Mong mọi người giúp đỡ