Em đang tìm một khóa MBA của nước ngoài dạy tại Việt nam nhưng bí thông tin quá. đọc 1 số giới thiệu trên mạng thấy Khóa EMBA do Trường Hawaii dạy tại HSB có vẻ ổn nhưng vẫn đang hơi lăn tăn về chất lượng dạy, học và khả năng của mình có theo được không? vì tiền đóng tương đối nhiều mà. có mẹ nào đang theo học hoặc đã theo học khóa này cho em xin tí kinh nghiệm với nhé.