Các chị biết đan cốt thì chỉ dùm e với. Năm ngoái học mót đc mấy cách đan. Nhưng h quên mất đan cốt như thế nào rồi. Có phải 1 mũi lên 1 mũi xuống ko nhi? Em đan như vậy nhưng ko ra. Chị nào biết chỉ dùm e với!!!:LoveStruc: