Để viết được một bài essay task 2 tốt không phải là dễ dàng. Dùng written language như thế nào là chuẩn đây? Em hay mắc phải lỗi văn phong không phù hợp. Các mẹ ao có kinh nghiệm về viết essay chia sẻ cho em với nhé. Thanks!