Em đang dùng mạng internet thuê bao của fpt, và có địa chỉ mail của fpt.vn. Nếu trong trường hợp em ko thuê bao hoặc ngừng sử dụng dv của fpt thì em có còn dùng được email này nữa ko a?


Em xin hỏi có bố mẹ nào biết trả lời giúp em. Xin cảm ơn.