share mọi người xem blog của cu Bond http://cubond.homeip.net/blog/


(đây là blog được làm với ColdFusion và host tại nhà với đường truyền ADSL, do vậy còn nhiều hạn chế về băng thông cũng như thỉnh thoảng không chạy được là do tắt máy, mình sẵn sàng share source or hướng dẫn cách setup với các bạn.)