Xin hỏi các bố/mẹ và các bạn có ai biết trường cấp 2 nào có dạy tiếng nhật không?


Tôi mong trả lời từ các bạn. Xin cám ơn rất nhiều