Mọi người ơi, giúp mình với. Có ai biết web site của TCTK không, vui lòng cho mình biết với. Ngoài ra nếu có ai biết thêm trang web nào khác có thể lấy thông tin về kim ngạch XNK thì cho mình xin luôn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.