E đang rất muốn tìm hiểu thông tin về các Doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại TP. HCM và những nghành nghề sản xuất kinh doanh cụ thể của họ. E nhờ các bố mẹ trên diễn đàn chỉ giúp e với ạ. E xin cảm ơn.