các mẹ ơi,


Em đang phải tìm một trung tâm dạy tiếng Anh. Mục đích tổ chức lớp tiếng Anh cho nhân viên trong công ty. Mẹ nào có kinh nghiệm làm việc với Trung tâm nào thì chia sẻ em với,


Cảm ơn các mẹ