Lớp nghe nói trình độ bắt đầu của mình sẽ khai giảng vào thứ 4 tuần tới 31/8/2011 vào buôi tối 18:30. Hp. 3,7 tr/2 tháng. Mời các bạn tham gia ở Quận Đống Đa. Mời các bạn gửi tin nhắn riêng cho mình. Mod không muốn quảng cáo.