Mình muốn tham dự một lớp học anh văn cho người lớn tuổi tại TP.HCM. Chủ yếu vì ngại sợ không theo kịp lớp trẻ. Vừa rồi thấy trên face có quảng cáo hội thảo tiếng anh cho người lớn tuổi ở anh ngữ New York ở 36 Bùi THị Xuân.


Mình tham gia thấy rất vui và hứng khởi. Toàn người lớn tuổi học, giáo viên vui tính.


Bạn nào muốn tham gia vào đây tham khảo nhé:


tienganhnguoilontuoi.newyorkschool.edu.vn