Chào các anh, chị:


Các anh, chị đã từng làm luận văn đề tài chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc có luận văn ngành đó có thể cho e xin để tham khảo được không a. Cảm ơn các anh, chị rất nhiều ạ