Dưới đây là các giáo trình điện tử của kho tài liệu môi trường công ty GREE, xin vui lòng click vào từng mục để download


TAI LIEU CHAT THAI RAN SINH HOAT
1
. GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT


Mục lụcChương 1: Tổng quan về hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn sinh hoạtChương 2: Nguồn phát sinh, thành phần, tính chất chất thải rắn sinh hoạtChương 3: Tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạtChương 4: Phân loại, lưu trữ và xử lý sở bộ chất thải rắn sinh hoạt tại nguồnChương 5: Thu gom chất thải rắn sinh hoạtChương 6: Trung chuyển và vận chuyểnChương 7: Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạtChương 8: Tái sinh và tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạtChương 9: Bãi chôn lấp


SO TAY KY THUAT XU LY NUOC NGAM
2.
TAI LIEU HOA MOI TRUONG
3. GIÁO TRÌNH HOÁ MÔI TRƯỜNG


Mục lụcChương 1: Độ PHChương 2: Độ AcidChương 3: Độ kiềmChương 4: Oxi hoà tan DOChương 5: Nhu cầu Oxi sinh hoá BODChương 6: Nhu cầu Oxi hoá học CODChương 7: Sắt và ManganChương 8: SulfateChương 9: Phosphorus & Phosphate


TAI LIEU QUAN LY CHAT THAI NGUY HAI
4. GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI


Mục lụcChương 1:Mở đầuChương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải nguy hạiChương 3: Định nghĩa, nguồn gốc và phân loại chất thải nguy hạiChương 4: Thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hạiChương 5: Sự lan truyền tích luỹ trong môi trường và các khái niệm cơ bản về độc chất họcChương 6: Giảm thiểu ô nhiễmChương 7: Đánh giá nguy cơ, lựa chọn vị trí và loại nhà máy xử lýChương 8: Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại.


TAI LIEU CO SO CONG NGHE MOI TRUONG

5. GIÁO TRÌNH
CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Mục lụcChương 1: Giới thiệu chungChương 2: Cơ sở các quá trình lý họcChương 3: Cơ sở các quá trình xử lý hoá họcChương 4: Cơ sở các quá trình xử lý hoá lýChương 5: Cơ sở các quá trình xử lý sinh họcTAI LIEU MANG LUOI THOAT NUOC

6
. GIÁO TRÌNH
MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC


Giới thiệu chungChương 1:
Những khái niệm cơ bảnChương
2:
Những vấn đề cơ bản về thiết kết hệ thống thoát nướcChương 3:
Thiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuấtChương 4:
Vật liệu đường ống dùng cho mạng lưới thoát nướcChương 5:
Những công trình trên mạng lưới thoát nướcChương 6:
Xây dựng mạng lưới thoát nướcChương
7:
Trạm bơm nước thảiChương 8:
Quản lý mạng lưới thoát nướcChương 9:
Mạng lưới thoát nước mưa


TAI LIEU XU LY NUOC THAI
7. GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI


Giới thiệu chungChương 1: Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nước thảiChương 2: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
Chương 2.1: Song chắn rác, bể lắng & bể điều hoà


Chương 2.2: Thiết bị tuyển nổi & lọc


Chương 2.3: Thiết bị keo tụ tạo bông, hấp phụ, RO & trao đổi ion