Mình nghe nói về cái này rất nhiều. Cũng mày mò trên mạng để tìm hiểu nhưng chỉ thấy quản lý công ty, sản xuất theo chuẩn ISO chứ không thấy nói về "Quản trị văn phòng theo chuẩn ISO" nên cũng thắc mắc không biết có chuẩn này không?


Ai biết hay chỉ cho mình biết nhé. Có thể share tài liệu hay nơi dạy.


Cảm ơn nhiều nhé.