- Hướng dẫn phát âm tiếng Anh âm /r/


* Khi /r/ ở đầu và giữa từ


• Bước 1: Miệng môi nói chữ u


• Bước 2: Lưỡi cong về phía sau


Bình luận: Qua cách hướng dẫn phát âm ở trên, bạn sẽ thấy âm /r/ tiếng Anh khác hoàn toàn với chữ r trong tiếng Việt. Trong khi r tiếng Việt phải rung lưỡi để nói thì để phát âm âm /r/ tiếng Anh lưỡi bạn cần cong về phía sau. Tiếp, đối với những bạn mới bắt đầu phát âm, bước 1 (đưa miệng và môi nói chữ u) sẽ giúp bạn tạo được khẩu hình miệng môi và "lấy đà" để lưỡi cong về phía sau. Sau này, khi đã quen khẩu hình rồi, bạn không cần phải phát âm rõ âm u ở bước 1 nữa mà chỉ cần khẩu hình chữ u rồi lấy đà cho bước 2.


* Khi /r/ ở cuối từ


• Chỉ cần lưỡi cong về phía sau