Có rất nhiều cách để tạo 1 ảnh gif động


Tôi xin giới thiệu 1 phần mềm làm gif động rất đơn giản:và đây là gif demo(Chú ý: các bạn dùng photoshop để cắt các ảnh cho cung một kích cỡ, sau dó add vao chương trình = nút có dấu cộng trên menubar hoặc từ menu layer, các hiệu ứng cũng từ menu layer này nhéhttp://www.mediafire.com/?sharekey=8e0940a930c1f7eb95af63b7d44918aa9e4760928ce8ece2