:Rose:Chào mọi người!


Buonmanmac đang làm kế hoạch học tập để xin visa nhưng mà chưa khi nào làm cả nên kg biết là mình nên viết như thế nào, viết cái gì :Sad: ??... Nếu ai có kinh nghiệm hoặc có mẫu thì cho Buonmanmac xin chút. Nhờ mọi người giúp đỡ:LoveStruc:


Rất cảm ơn^.^


Buonmanmac:LoveStruc: