Có bạn nào giúp mình chút thông tin này với!Tự thấy mih lúc này ngu ngu:Worried:


Khi gửi mail thường có 3 dòng chữ băt đầu bằng: "To","cc" và "bcc", tớ rất muốn tìm hiểu chính xác chức năng và cách dùng của nó!


Ban nào nhanh giúp với, tự nhiên gửi thư bị mọi người cười ...hic:Crying::Crying::Crying::Crying: