Các chị làm HR ơi, cho mình hỏi với. Mình làm tổng vụ đã 6 năm rồi, giờ muốn đổi sang làm về HR, mình phải học thêm những kỹ năng gì để có thể xin chuyển qua bộ phận HR được?