Mình cũng chẳng biết ở đâu nên hỏi các mẹ ai biết chỉ giùm ấy mà :d thấy các mẹ ở Hà Nội có chổ mua sách rẻ hơn giá bìa nên mình đây hơi ganh tỵ :oops: :P