Trong kinh doanh, việc phân tích và đánh giá các yếu tố bên trong doanh nghiệp là rất quan trọng để đạt được hiệu quả cao. Mô hình 7S McKinsey là một công cụ quản lý hiệu quả giúp doanh nghiệp thực hiện điều này. Cùng tìm hiểu về mô hình kinh doanh này thông qua bài viết dưới đây.

Xem thêm: Mô hình 7S McKinsey: Công cụ hoạch định chiến lược hiệu quả

Mô hình 7S McKinsey: Công cụ hoạch định chiến lược hiệu quả

Mô hình 7S McKinsey là gì?

Mô hình 7S McKinsey là một công cụ quản lý được phát triển bởi các chuyên gia tư vấn kinh doanh Robert H. Waterman, Jr. và Tom Peters vào những năm 1980. Mô hình này cung cấp một khung phân tích để giúp các doanh nghiệp xác định và cải thiện các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến sự thành công của họ.

Mô hình 7S McKinsey bao gồm 7 yếu tố sau:

  • Strategy (Chiến lược): Chiến lược là mục tiêu và định hướng chung của tổ chức.
  • Structure (Cấu trúc): Cấu trúc là cách thức tổ chức các nguồn lực và hoạt động của tổ chức.
  • Systems (Hệ thống): Hệ thống là các quy trình, quy định và thủ tục của tổ chức.
  • Shared values (Giá trị chung): Giá trị chung là những niềm tin và nguyên tắc mà mọi người trong tổ chức chia sẻ.
  • Style (Phong cách): Phong cách là cách thức lãnh đạo và quản lý của tổ chức.
  • Staff (Nhân sự): Nhân sự là đội ngũ nhân viên của tổ chức.
  • Skills (Kỹ năng): Kỹ năng là kiến thức và khả năng của nhân viên.