MePopey đang muốn mở 1 lớp học tiếng anh cho các con từ 3 - 7 tuổi, đã nhờ mebaophuong (đang có 1 lớp ở Tây Hồ) tìm được cho giáo viên bản xứ (người Anh hoặc Canada) dạy cho các con. Muốn làm tại Thanh Xuân, có mẹ nào quan tâm thì cùng cho các con tham gia vào lớp này nhé. Tks các mẹ