Mình mua headphone nhưng ko nói được dù mic rất tốt (đã thử ngoài hàng). Lúc mua mình được em bán hàng hướng dẫn tích vào microph.. (ko nhớ rõ) trong phần option của volume control nhưng khi về mình mở phần option ra mà ko thấy có microph.. đâu.


Các bạn chỉ giùm mình làm sao để kích hoạt được mic với (mình đang học tiếng anh). Cám ơn nhé!