Mình chuẩn bị thi cao học tháng 8/2009.


Dù bây giờ Bộ không còn qui định Bằng TOEFL itp 400 nữa nhưng mình vẫn muốn tìm người dạy giúp vì mình muốn thi vào cuối tháng 6 để 2 tháng sau tập trung chuyên ngành. Thầy dạy có thể là sinh viên, người đã từng thi cũng được ạ, có kinh nghiệm chỉ dẫn kỹ năng cho mình cũng được.


Các mẹ biết ai chỉ giúp mình với.


Cám ơn các mẹ nhiều. Có thông tin gì pm cho mình nhe!