Em đang có ý định học tiếng Hàn ạ, em cũng đã tìm được thầy dạy học tại nhà thầy ở Đặng Tiến Đông, đoạn gò Đống Đa ấy ạ, nhưng khổ nỗi thầy chỉ nhận dạy nhóm nên em định lập nhóm khoáng 4 5 người gì đấy để cùng học thầy, không biết có mẹ có chị nào có nhu cầu học không ạ?:x:x:x