Mình đã từng tham gia nhiều hoạt động quốc tế, đi seminar ở Nhật, conference ở Thái, đi thi ở Indonesia, hay đi du lịch ở một số nơi khác... Ở nước ngoài thì mình hay bị mọi người hỏi kiểu ngạc nhiên (điều này làm mình khó chịu, kiểu tự hào dân tộc trỗi dậy): "You come from Vietnam? :o Woa, your English is so good!" (Tôi Việt Nam thì không nói TA tốt được hay sao? [-(). Còn ở trong nước, mọi người hay hỏi mình học TA kiểu gì, làm thế nào để nói tốt?Thành thật mà nói thì mình đã từng đi học 2 3 trung tâm, và thấy đa số thì tương đối "tốn kém". Ngân khố của mình thời sinh viên không có nhiều, và thời gian cũng hạn hẹp. Đi học trung tâm có thầy nước ngoài thì thích thật đấy, nhưng họ cũng không nhiệt tình dạy lắm, mà mình cũng không có thời gian học ở nhà, nên đa số thì học được nửa khóa là bỏ (xót tiền lắm :(). Cái này thì chắc các anh chị đi làm cũng đã trải nghiệm, mình cũng từng đi làm ở một tập đoàn lớn, đầu tắt mặt tối nên chả có thời gian cải thiện TA, mà tiếng là tập đoàn nước ngoài nhưng đa số cũng làm việc với người Việt, dẫu các kĩ năng khác có lên thì việc nói TA cũng khó mà cải thiện. Áp lực công việc + thời gian hạn hẹp + Ngại đi học (lớn tuổi rồi đi học với các em nhỏ cũng chán) => TA tàn lụi dần :-