Tớ có một file âm thanh, ngắn thôi, chỉ có 3 câu. Tớ muốn cắt mỗi câu thành một file riêng để dán lên một slide powerpoint. Trước tớ nghe hướng dẫn có thể dùng Window Movie Maker mà giờ chả nhớ cách làm thế nào.


Cả nhà ai biết chỉ giúp mình với, mình cần lắm. Xin đa tạ thật nhiều.:Rose: